ovalıq

ovalıq
is. coğr. Dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən düzənlik; hər hansı düzən yer; düzənlik. Kür-Araz ovalığı. – Azərbaycan ərazisində geniş düzənliklər və ovalıq- larla bərabər dərin dərələr və yüksək dağlar da vardır. M. Qaşqay.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ova — is. dan. Düzənlik, düzəngah, düzən yer; ovalıq. Bizimdir bu əngin, atlas ovalar; Qoynunda qartal bəsləyən qayalar. A. Ş.. Çöldə traktorun səsi canlanır; Ovalar şənlənir, həyəcanlanır. S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”